Contact & Verbinding

Vrijheid, openheid, keuze

Missie

Contact en verbinding is de essentie van de mens. In verbinding zijn met je medemens is wat de mens drijft. Je verbonden voelen met jezelf en de ander. Samen delen is de kern van contact en verbinding. Wanneer er sprake is van samen delen, schept dat verbinding met jezelf en de ander. Het element keuze staat hierin centraal. Er kan immers alleen sprake zijn van samen delen als er ook keuze is. Deze keuze dient van beide kanten te komen. Dat is dan ook precies de kern missie van contact en verbinding. Samen delen in verbinding vanuit wederzijdse openheid en respect waarin vrijheid, gelijkwaardigheid en keuze centraal staan.

Deze website is voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijk gezelschap. Je persoonlijke behoefte en op welke manier jij daar invulling aan wil geven, kan en mag meerdere vormen hebben en aannemen. Wat voor mij het belangrijkste is dat intenties bepalend zijn. Daarbij denk ik aan de woorden zuiverheid, vrijheid en oprechtheid. Wat ik wil beogen is dat de ander zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Daarin hebben geven en ontvangen een centrale plek. Op deze wijze zul je ook de eventuele steun en kracht kunnen ontlenen die contact en verbinding met zich meebrengt.

Contact en verbinding biedt je de mogelijkheid om op basis van jouw behoefte met mij in contact te komen. Aan de hand van jouw behoeftes wil ik met jou, in een open communicatie, het gesprek aan gaan. Hierin is het belangrijk dat, waar jouw behoefte ook uit mocht bestaan, wij allebei achter die keuze staan. Alleen op deze manier zal deze website recht doen aan de naam 'contact en verbinding'. Je bent dus van harte welkom om in alle openheid jouw behoeftes bespreekbaar te maken. Samen gaan wij het avontuur aan om in een open communicatie in kaart te brengen waar jouw behoeftes liggen. Vandaaruit gaan wij samen bekijken hoe contact en verbinding tussen jou en mij tot stand gaat komen.